Maria Kasprzak lat 80

Dnia 05 maja 2023 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Maria Kasprzak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08 maja 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08 maja 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.