Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Maria Sornat lat 73

Dnia 24. sierpnia 2022 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Maria Sornat

z domu Karsznia

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27. sierpnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27. sierpnia 2022 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.