Maria Włodarczyk lat 96

Dnia 05. grudnia 2019 roku

przeżywszy 96 lat zmarła

ŚP.

Maria Włodarczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 07. grudnia 2019 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniu 06. grudnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.