Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Maria Wyrostek lat 83

Dnia 22 stycznia 2023 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Maria Wyrostek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 26 stycznia 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej / drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 26 stycznia 2023 roku o godzinie 1300

oraz

w dniach 24 i 25 stycznia 2023 roku o godzinie 1700

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.