Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Maria Zygmuntowicz lat 72

Dnia 04 lutego 2024 roku

przeżywszy 72 lata zmarła

ŚP.

Maria Zygmuntowicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 09 lutego 2024 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 09 lutego 2024 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.