Marian Błaszczyk lat 88

Dnia 13 marca 2023 roku

przeżywszy 88 lat zmarł

ŚP.

Marian Błaszczyk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 18 marca 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku

na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 18 marca 2023 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.