Marian Fraszek lat 73

Dnia 9. grudnia 2015 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Marian Fraszek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 11. grudnia 2015 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 10. grudnia 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.