Marian Mazur lat 65

Dnia 26 stycznia 2023 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Marian Mazur

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 28 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 28 stycznia 2023 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.