Marian Pałaszczuk lat 74

Dnia 01. września 2021 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Marian Pałaszczuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 04. września 2021 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 04. września 2021 roku o godzinie 1115

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Zieleńcu

w dniach 02. i 03. września 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.