Marian Zbigniew Krzyżowski lat 64

Dnia 7. stycznia 2015 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Marian Zbigniew Krzyżowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Pokoju

w dniu 10. stycznia 2015 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Pokoju

w dniu 09. stycznia 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.