Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Marian Zbigniew Radomiński lat 70

Dnia 12 czerwca 2024 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Marian Zbigniew Radomiński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 15 czerwca 2024 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 15 czerwca 2024 roku o godzinie 0945

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.