Marianna Cieplicka lat 86

Dnia 15 stycznia 2023 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Marianna Cieplicka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 1310

oraz

w dniach 17 i 18 stycznia 2023 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.