Marianna Drzazga lat 95

Dnia 19 stycznia 2023 roku

przeżywszy 95 lat zmarła

ŚP.

Marianna Drzazga

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Michalicach

w dniu 25 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniu 25 stycznia 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.