Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Michał Baj lat 85

Dnia 13. stycznia 2021 roku

przeżywszy 85 lat zmarł

ŚP.

Michał Baj

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Dąbrowie

w dniu 16. stycznia 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Dąbrowie

w dniu 16. stycznia 2021 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.