Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mieczysław Kaczyński lat 57

Dnia 31 stycznia 2023 roku

przeżywszy 57 lat zmarł

ŚP.

Mieczysław Kaczyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03 lutego 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03 lutego 2023 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 02 stycznia 2023 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.