Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mieczysław Łuczyk lat 81

Dnia 08 marca 2024 roku

przeżywszy 81 lat zmarł

ŚP.

Mieczysław Łuczyk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 12 marca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 12 marca 2024 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.