Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mieczysława Mihułka lat 88

Dnia 22 listopada 2023 roku

przeżywszy 88 lat zmarła

ŚP.

Mieczysława Mihułka

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25 listopada 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25 listopada 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.