Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mieczysława Olaniszyn lat 69

Dnia 01 lipca 2024 roku

przeżywszy 69 lat zmarła

ŚP.

Mieczysława Olaniszyn

"Basia"

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 05 lipca 2024 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 05 lipca 2024 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.