Mirosław Błaszkiewicz lat 61

Dnia 31. października 2019 roku

przeżywszy 61 lat zmarł

ŚP.

Mirosław Błaszkiewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. listopada 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. listopada 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.