Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mirosław Dziedzic lat 49

Dnia 11 marca 2024 roku

przeżywszy 49 lat zmarł

ŚP.

Mirosław Dziedzic

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.