Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mirosław Grociak lat 64

Dnia 05 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Mirosław Grociak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 09 kwietnia 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08 kwietnia 2024 roku o godzinie 1800

oraz

w dniu pogrzebu o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.