Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Oswald Kalis lat 84

Dnia 05 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Oswald Kalis

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 09 kwietnia 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 09 kwietnia 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.