Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Piotr Mikicki lat 94

Dnia 14 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 94 lata zmarł

ŚP.

Piotr Mikicki

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.