Piotr Mrowiec lat 63

Dnia 27. grudnia 2016 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Piotr Mrowiec

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Gręboszowie

w dniu 30. grudnia 2016 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Gręboszowie

w dniu 30. grudnia 2016 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.