Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Piotr Sobuś lat 53

Dnia 08 lipca 2024 roku

przeżywszy 53 lata zmarł

ŚP.

Piotr Sobuś

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12 lipca 2024 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12 lipca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.