Regina Lewicka lat 81

Dnia 22. października 2020 roku

przeżywszy 81 lat zmarła

ŚP.

Regina Lewicka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 04. listopada 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 04. listopada 2020 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.