Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Ryszard Huk lat 54

Dnia 15 stycznia 2024 roku

przeżywszy 54 lata zmarł

ŚP.

Ryszard Huk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 26 stycznia 2024 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 26 stycznia 2024 roku o godzinie 0910

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.