Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Ryszard Lipiec lat 68

Dnia 25 czerwca 2024 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Lipiec

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.