Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Ryszard Skrobek lat 71

Dnia 28 stycznia 2023 roku

przeżywszy 71 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Skrobek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 02 lutego 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.