Sebastian Marszałek lat 36

Dnia 05. stycznia 2020 roku

przeżywszy 36 lat zmarł

ŚP.

Sebastian Marszałek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie w dniu 11. stycznia 2020 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 11. stycznia 2020 roku o godzinie 1200

oraz

w dniu 10. stycznia 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.