Stanisław Dedyk lat 83

Dnia 18. listopada 2018 roku

przeżywszy 83 lata zmarł

ŚP.

Stanisław Dedyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. listopada 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. listopada 2018 roku o godzinie 1130

oraz

w Kościele w Ziemiełowicach

w dniu 19. listopada 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.