Stanisław Górski lat 64

Dnia 18. kwietnia 2022 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Stanisław Górski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Fałkowicach

w dniu 22. kwietnia 2022 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Fałkowicach

w dniu 22. kwietnia 2022 roku o godzinie 1030

oraz

w Kościele w Fałkowicach w dniach 20. i 21. kwietnia 2022 roku o godzinie 1720

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.