Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Stanisław Jurek lat 74

Dnia 24. kwietnia 2022 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

najukochańszy mąż, tata, dziadek i brat

ŚP.

Stanisław Jurek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29. kwietnia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29. kwietnia 2022 roku o godzinie 1310

oraz

w Kościele w Idzikowicach w dniach 26., 27. i 28. kwietnia 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.