Stanisław Łebek lat 77

Dnia 12 lutego 2023 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Łebek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17 lutego 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17 lutego 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.