Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Stanisław Simiński lat 101

Dnia 2 czerwca 2024 roku

przeżywszy 101 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Simiński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.