Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Stanisława Dąbrówna lat 81

Dnia 29 października 2023 roku

przeżywszy 81 lat zmarła

ŚP.

Stanisława Dąbrówna

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 04 listopada 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 04 listopada 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.