Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Stanisława Honcel lat 76

Dnia 21 czerwca 2024 roku

przeżywszy 76 lat zmarła

ŚP.

Stanisława Honcel

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.