Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Stefan Porada lat 76

Dnia 18 września 2023 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Stefan Porada

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 0910

oraz

w dniach 19 i 20 września 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.