Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Stefania Kołotyło lat 80

Dnia 24 lipca 2023 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Stefania Kołotyło

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28 lipca 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.