Sylwester Groblica lat 68

Dnia 18. marca 2017 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Sylwester Groblica

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Pokoju

w dniu 24. marca 2017 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Pokoju

w dniach 21., 22. i 23. marca 2017 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.