Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Szymon Wojnarowski lat 27

Dnia 07 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 27 lat zmarł

ŚP.

Szymon Wojnarowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Siemysłowie

w dniu 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Siemysłowie

w dniach 11 i 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 1730

oraz

w dniu pogrzebu o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.