Tadeusz Cieślachowski lat 83

Dnia 31. października 2016 roku

przeżywszy 83 lata zmarł

ŚP.

Tadeusz Cieślachowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 05. listopada 2016 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 05. listopada 2016 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.