Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Tadeusz Piasecki lat 87

Dnia 09 lutego 2024 roku

przeżywszy 87 lat zmarł

ŚP.

Tadeusz Piasecki

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.