Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Tadeusz Sławski lat 65

Dnia 12 marca 2024 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Tadeusz Sławski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15 marca 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu pogrzebu o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.