Tadeusz Tulik lat 67

Dnia 09. stycznia 2022 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Tadeusz Tulik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 12. stycznia 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 12. stycznia 2022 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.