Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Tadeusz Wojtowicz lat 88

Dnia 26 czerwca 2024 roku

przeżywszy 88 lat zmarł

ŚP.

Tadeusz Wojtowicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02 lipca 2024 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02 lipca 2024 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.