Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Teofil Konefał lat 60

Dnia 01. października 2020 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Teofil Konefał

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. października 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. października 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniach 03. i 04. października 2020 roku o godzinie 1600

w Kaplicy w Lubskiej

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.