Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Teresa Worożańska lat 63

Dnia 28. września 2022 roku

przeżywszy 63 lata zmarła

ŚP.

Teresa Worożańska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 01. października 2022 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej

na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Wabienicach.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 01. października 2022 roku o godzinie 1000

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniach 29. i 30. września 2022 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.