Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Teresa Zadora lat 75

Dnia 02 listopada 2022 roku

przeżywszy 75 lat zmarła

ŚP.

Teresa Zadora

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07 listopada 2022 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07 listopada 2022 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.