Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Wiesław Łyskawa lat 52

Dnia 19. maja 2021 roku

przeżywszy 52 lata zmarł

ŚP.

Wiesław Łyskawa

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Idzikowicach

w dniu 25. maja 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi przejazd na cmentarz w Smogorzowie i złożenie urny z prochami zmarłego w grobie rodzinnym.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Idzikowicach

w dniu 25. maja 2021 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.